شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح الگوهای زیباسازی شهر با استفاده از عناصر هویتی (فرهنگ، هنر و تاریخ) شهر قزوین

تهیه طرح الگوهای زیباسازی شهر با استفاده از عناصر هویتی (فرهنگ، هنر و تاریخ) شهر قزوین

حفظ و احیای هویت کهن شهر قزوین

ایجاد عشق و علاقه به هنر و فرهنگ بومی و سنتی شهر قزوین، حفظ و احیای هویت کهن شهر قزوین و افزایش کیفیت بصری و زیبایی شهر قزوین از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط