شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح مدیریت فاضلاب های سطح شهر (رودخانه بازار ، رود خانه امیر آباد ، بلوار امام علی (ع) )

تهیه طرح مدیریت فاضلاب های سطح شهر (رودخانه بازار ، رود خانه امیر آباد ، بلوار امام علی (ع) )

ارائه و بررسی وضعيت موجود مديريت فاضلاب شهري در شهر قزوین

ارائه و بررسی وضعيت موجود مديريت فاضلاب شهري در شهر قزوین، ارائه طرح  یکپارچه جمع آوری و انتقال فاضلاب،  تصفیه فاضلاب  و مدیریت لجن و

افزایش سلامت ، کاهش آلاینده های آب و هوا ، مدیریت پایدار آب و فاضلاب از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط