چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

تهیه طرح مجموعه ورزشی در مشعلدار

تهیه طرح مجموعه ورزشی در مشعلدار

توزیع متوازن و عادلانه امکانات در نواحی منفصل شهری

توزیع متوازن و عادلانه امکانات در نواحی منفصل شهری، افزایش سطح سرانه کاربری فرهنگی و ورزشی در شهر قزوین، افزایش میزان آموزش های شهروندی به شهروندان، افزایش سطح تعاملات اجتماعی در سطح محله و افزایش سطح سلامت و نشاط در میان جامعه از اهداف و ضرورت این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط