چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

تهیه طرح تکمیلی زمین ورزشی شهدای چوبیندر (فضای چمن ، ساختمان اداری و سالن ورزشی)

تهیه طرح تکمیلی زمین ورزشی شهدای چوبیندر (فضای چمن ، ساختمان اداری و سالن ورزشی)

احداث فضاهای مکمل و سالن ورزشی سرپوشیده

احداث فضاهای مکمل و سالن ورزشی سرپوشیده، افزایش سرانه ورزشی و اداری و فضای سبز، توسعه متوازن خدمات فرهنگی ورزشی  در نواحی منفصل شهری و دسترس پذیر بودن امکانات و خدمات ضروری و لازم برای شهروندان از اهداف و ضرورت این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط