دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

مکان یابی و طراحی محل دفن نخاله های ساختمانی

مکان یابی و طراحی محل دفن نخاله های ساختمانی

جلوگیری از ورود گرد و غبار ناشی از زباله های ساختمانی به شهر

کاهش زیان های ناشی از زباله های ساختمانی همجون سرطان در شهر (به دلیل استفاده از آزبست در ساختمان سازی ایران)،جلوگیری از ورود گرد و غبار ناشی از زباله های ساختمانی به شهر و جلوگیری از گسترش آلودگی های بصری و زیست محیطی ناشی از انباشت زباله های ساختمانی در شهر از اهداف و ضرورت این پروژه می باشد

تصاویر مرتبط