تهیه طرح الگوهای زیباسازی شهر با استفاده از عناصر هویتی (فرهنگ، هنر و تاریخ) شهر قزوین

تهیه طرح الگوهای زیباسازی شهر با استفاده از عناصر هویتی (فرهنگ، هنر و تاریخ) شهر قزوین تهیه طرح الگوهای زیباسازی شهر با استفاده از عناصر هویتی (فرهنگ، هنر و تاریخ) شهر قزوین ...

مطالعه و تهیه طرح مناسب سازی خیابان های منتهی به سبزه میدان

مطالعه و تهیه طرح مناسب سازی خیابان های منتهی به سبزه میدان مطالعه و تهیه طرح مناسب سازی خیابان های منتهی به سبزه میدان افزایش کیفیت بصری و عملکردی خیابان های منتهی به سبزه...

امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن

امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن ...

تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران

تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران افزایش کیفیت بلوار ایران از نظر منظر شهری مناسب سازی بلوار ایران افزایش...

تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه

تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه بی هویتی فضاهای پیرامونی به...

تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر

تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر افزایش کیفیت بلوار از نظر دسترس پذیری برای معلولین مناسب سازی بلوار...

تهیه طرح مناسب سازی خیابان امام خمینی از چهار راه بازار تا دروازه رشت

تهیه طرح مناسب سازی خیابان امام خمینی از چهار راه بازار تا دروازه رشت تهیه طرح مناسب سازی خیابان امام خمینی از چهار راه بازار تا دروازه رشت افزایش کیفیت خیابان از نظر دسترس...

بروز رسانی طرح مناسب سازی خیابان راه آهن از چهار راه سپه تا ایستگاه راه آهن

بروز رسانی طرح مناسب سازی خیابان راه آهن از چهار راه سپه تا ایستگاه راه آهن بروز رسانی طرح مناسب سازی خیابان راه آهن از چهار راه سپه تا ایستگاه راه آهن افزایش کیفیت خیابان...

امکان سنجی و تهیه طرح های موقت شهری در اراضی تملک شده پروژه های شهرداری (امامزاده حسین (ع) ، محله سردار ، شهید انصاری )

امکان سنجی و تهیه طرح های موقت شهری در اراضی تملک شده پروژه های شهرداری (امامزاده حسین (ع) ، محله سردار ، شهید انصاری ) امکان سنجی و تهیه طرح های موقت شهری در اراضی تملک شده...

مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان طراحی شهرداری قزوین

مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان طراحی شهرداری قزوین مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان طراحی شهرداری قزوین جلب مشارکت بیشتر شهروندان و...

مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین مدیریت اقتصادی پروژه های سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین بهره برداری بهینه از کاربری‏ها در پروژه هایی که امکان...

تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شهر قزوین

تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شهر قزوین تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شهر قزوین کاهش استفاده از انرژی و...

موزاییک سازی عکس های هوایی سال 35 و 47 و تبدیل آن به نقشه های UTM

موزاییک سازی عکس های هوایی سال 35 و 47 و تبدیل آن به نقشه های UTM موزاییک سازی عکس های هوایی سال 35 و 47 و تبدیل آن به نقشه های UTM تهیه عکس هوایی یکپارچه شهر قزوین در دوره...

تهیه نقشه موقعیت و مسیر قنات های قدیمی در منطقه های 1و 2

تهیه نقشه موقعیت و مسیر قنات های قدیمی در منطقه های 1و 2 تهیه نقشه موقعیت و مسیر قنات های قدیمی در منطقه های 1و 2 تکمیل و تدقیق مشخصات و موقعیت قناتهای شهر در محیط GIS ...
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 21 - 34 از 34 نتیجه