تهیه طرح فاز دو پیاده مداری خیابان توحید

تهیه طرح فاز دو پیاده مداری خیابان توحید تهیه طرح فاز دو پیاده مداری خیابان توحید کاهش تداخل حرکت پیاده و سواره – بالابردن ایمنی حرکت سواره و پیاده ...

تهیه طرح بوستان در مجاورت حسینیه در بلوار مصیب مرادی

تهیه طرح بوستان در مجاورت حسینیه در بلوار مصیب مرادی تهیه طرح بوستان در مجاورت حسینیه در بلوار مصیب مرادی استفاده حداکثری از اراضی موجود در درون شهر و جلوگیری از گسترش افقی...

تهیه طرح تکمیلی فضای سبز حاشیه ای مجاورت کانال معلم در ادامه پارک امام علی

تهیه طرح تکمیلی فضای سبز حاشیه ای مجاورت کانال معلم در ادامه پارک امام علی تهیه طرح تکمیلی فضای سبز حاشیه ای مجاورت کانال معلم در ادامه پارک امام علی توزیع متوازن خدمات در...

تهیه طرح مجموعه فرهنگی ورزشی در زمین واقع در تقاطع شهید انصاری و نواب

تهیه طرح مجموعه فرهنگی ورزشی در زمین واقع در تقاطع شهید انصاری و نواب تهیه طرح مجموعه فرهنگی ورزشی در زمین واقع در تقاطع شهید انصاری و نواب ...

تهیه طرح فاز دو طرح آرامسازی محله ملاصدرا

تهیه طرح فاز دو طرح آرامسازی محله ملاصدرا تهیه طرح فاز دو طرح آرامسازی محله ملاصدرا کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست محیطی آرام سازی محلات ...

پروژه تهیه طرح اجرایی همسانسازی و بهسازی دریچه های بازدید، رسوب گیر و آشغال گیر در شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر

پروژه تهیه طرح اجرایی همسانسازی و بهسازی دریچه های بازدید، رسوب گیر و آشغال گیر در شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر پروژه تهیه طرح اجرایی همسانسازی و بهسازی دریچه های بازدید، رسوب...

تهیه طرح جمع آوری آبهای سطحی در ناحیه عارف ( 17 هکتاری )

تهیه طرح جمع آوری آبهای سطحی در ناحیه عارف ( 17 هکتاری ) تهیه طرح جمع آوری آبهای سطحی در ناحیه عارف ( 17 هکتاری ) رفع آب گرفتگي و جلوگیری از جاري شدن آب در کوچه ها و معابر ...

تهیه طرح فضای سبزدر هادی آباد مطابق طرح ساماندهی هادی آباد

تهیه طرح فضای سبزدر هادی آباد مطابق طرح ساماندهی هادی آباد تهیه طرح فضای سبزدر هادی آباد مطابق طرح ساماندهی هادی آباد ایجاد مکانی برای اسکان اضطراری در مواقع بحران ...

طراحی خانه فرهنگ در سطح شهر و نواحی منفصل شهری ( 3 مورد )

طراحی خانه فرهنگ در سطح شهر و نواحی منفصل شهری ( 3 مورد ) طراحی خانه فرهنگ در سطح شهر و نواحی منفصل شهری ( 3 مورد ) افزایش سطح سرانه کاربری فرهنگی در شهر قزوین ...

مکان یابی و امکانسنجی ایستگاه میانی انتقال پسماند و ساختمانهای وابسته

مکان یابی و امکانسنجی ایستگاه میانی انتقال پسماند و ساختمانهای وابسته مکان یابی و امکانسنجی ایستگاه میانی انتقال پسماند و ساختمانهای وابسته بهینه سازی حمل و جابجایی زباله ...

باز طراحی تعریض مسیر اسماعیل آباد تا اکبرآباد

باز طراحی تعریض مسیر اسماعیل آباد تا اکبرآباد باز طراحی تعریض مسیر اسماعیل آباد تا اکبرآباد بهبود روند ترافیکی مسیر افزایش امنیت خودرو...

تهیه طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعدیه سعدالسلطنه

تهیه طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعدیه سعدالسلطنه تهیه طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعدیه سعدالسلطنه شناسایی و معرفی تعدادی از...