شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح فاز دو طرح آرامسازی محله ملاصدرا

تهیه طرح فاز دو طرح آرامسازی محله ملاصدرا

کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست محیطی

تسهیل عبور مرور  کم توانان، آرام سازی ترافیک سواره، آزاد سازی سطح معبر برای حرکت عابر پیاده، زیباسازی سیما و منظر شهری، کاهش تداخل حرکت پیاده و سواره – بالابردن ایمنی حرکت سواره و پیاده، کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست محیطی و دستیابی به اقتصاد پویا محلی از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط