چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

تهیه طرح مجموعه فرهنگی ورزشی در زمین واقع در تقاطع شهید انصاری و نواب

تهیه طرح مجموعه فرهنگی ورزشی در زمین واقع در تقاطع شهید انصاری و نواب

افزایش سطح سرانه کاربری فرهنگی و ورزشی در شهر قزوین، افزایش میزان آموزش های شهروندی به شهروندان،افزایش سطح تعاملات اجتماعی در سطح محله و افزایش سطح سلامت و نشاط در میان جامعه از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط