دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

تهیه طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعدیه سعدالسلطنه

تهیه طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعدیه سعدالسلطنه

شناسایی و معرفی تعدادی از مشاغل سنتی شهر قزوین به گردشگران

شناسایی و معرفی تعدادی از مشاغل سنتی شهر قزوین به گردشگران، تقدیر و بزرگداشت از استادکاران به نام قزوینی، حفظ و احیا این مشاغل سنتی بعنوان بخشی از هویت شهر و افزایش جاذبه گردشگری شبستان سعدیه و ایجاد درآمدزایی از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد

تصاویر مرتبط