رديف
عنوان پروژه
1
اصلاح پايه هواپيماي ميدان شهيدبابايي
2
بررسي نقشه هاي فاز 2 سازه- تأسيسات برقي- تأسيسات مکانيکي
3
طراحي گونه بندي بدنه خارجي اماکن دولتي
4
تهيه متره و برآورد پروژه ها
5
مناسب سازي و مبلمان شهري 4 محور(خ بوعلي- عدل- مدني- شهرداري)
6
تهيه طرح توزيع فضايي گروههاي درآمدي در شهر و تأثير آن در شهر
7
پارک حاشيه اي کوثر
8
مطالعه و طراحي بلوار نخبگان
9
اصلاح طرح هندسي بلوار مدرس
10
ساماندهي رودخانه با سرپوشيده نمودن کانال آب و نهر موجود واقع در تهران قديم
11
طراحي مجموعه فرهنگي و مؤسسه حفظ ارزشهاي اسلامي و نشر آثار امام خميني
12
مطالعه و طراحي پلهاي روي کانال
13
طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محور امام خميني شهر الوند
14
زيرسطحي نمودن انهار موجود در خيابان امام خميني شهر الوند
15
مجسمه سيدعلي اکبر ابوترابي
16
مجسمه علي اکبر دهخدا
17
مجسمه محمدعلي رجايي
18
طراحي مرکز کنترل ترافيک شهر قزوين
19
انجام مطالعات برنامه ريزي (مهندسي و بازار) و طراحي مفهومي پروژه پارک باراجين
20
پاتوقهاي محلات
21
طراحي فاز يک محوطه پارکينگ ترمينال
22
طراحي محوطه امامزاده آمنه خاتون
23
کفسازي آرامستان بهشت حسيني
24
طراحي سرويس بهداشتي نواب
25
طراحي سازه - تأسيسات برقي و مکانيکي ساختمان اداري شهرداري قزوين
26
طراحي معماري ساختمان اداري شهرداري قزوين
27
طراحي زمين سازمان خدمات موتوري و زمين هاي مجاور آن
28
آزمايشات مکانيک خاک ساختمان اداري شهرداري قزوين
29
مطالعه و طراحي تقاطع غيرهمسطح چهارراه عمران
30
مطالعه و طراحي تقاطع غيرهمسطح چهارراه نادري
31
مطالعه و طراحي هندسي تقاطع غيرهمسطح جاده بوئين زهرا- راه آهن
32
آزمايشات مکانيک خاک چهارراه نادري
33
آزمايشات مکانيک خاک چهارراه عمران
 
رديف
عنوان پروژه
34
پروژه مطالعه و طراحي هندسي و سازه تقاطع غيرهمسطح بلوار شهيد باهنر- کانال آب طالقان
35
پروژه مطالعه و طراحي هندسي و سازه تقاطع غيرهمسطح بلوار مطهري و رودخانه بازار و بلوار رزمندگان 
36
پروژه مطالعه و طراحي هندسي تقاطع غيرهمسطح ميدان سرداران
37
پروژه طراحي فاز يک و دو معماري ساختمان اداري شهرداري قزوين
38
پروژه مطالعه و طراحي پارکينگ گاراژ شرق
39
پروژه مطالعه و طراحي هندسي و سازه تقاطع غيرهمسطح بلوار مطهري و بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)