نظرات و پيشنهادات

از نظر شما در حال حاضر شهر قزوين به چه پروژه اي نيازمند است ؟

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

 

آدرس سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :
قزوين – مينودر - بلوار صياد شيرازي - بالاتر از بوستان بانوان ريحانه - خيابان شهيد آويني - جنب ايستگاه آتش نشاني
 
تلفن : 3- 33796800–  33790701-  33790702  -33790703-  33790704
 
فاکس : 33796804
 
کدپستي : 3471845355