شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

طراحي ساختمان شهرداري منطقه 1 در محدوده پروژه سردار

ساخت ساختمان شهرداري منطقه 1

 

ساختمان شهرداري منطقه 1 با لحاظ استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري در بلوك غربي مجموعه سردار در حال طراحي مي باشد

محدوده پروژه: در بلوك غربي مجموعه سردار در بلوار شهيد انصاري – تقاطع نواب

تاريخ شروع پروژه: مهر 90

.

تصاویر مرتبط