کد

عنوان پروژه

A1

سالن ورزشي سازمان آتش نشاني

A2

ساختمان دفتر نمايندگان مجلس

A3

خانه شطرنج

A4

اسناد مناقصه ايستگاه مبدا تله سيژ کامان و زرشک

A5

ميدان ميوه و تره بار

A6

موزه سنگ سازمان بهشت فاطمه

A7

طراحي ساختمان اداري شهرداري قزوين

A8

طراحي جايگاه سوخت گازوييل

A9

نگهباني شهرداري

A10

باز طراحي سالن ورزشي کوثر

A11

طراحي و سازماندهي معماري داخلي فروشگاه شهرداري

A12

 موزه بلديه

A13

خانه فرهنگ راه آهن

A14

طراحي زمين ضلع شمالي و جنوبي امامزاده حسين

A15

کتابخانه انديشه

A16

طراحي نمازخانه سالن ورزش شهيد بابائي

A17

طراحي بازار سنگتراشان و آرامستانهاي خانوادگي ضلع شرقي آرامستان بهشت فاطمه

A18

پروژه طراحي و مناسب سازي ايستگاه تاکسي مجاور ترمينال

A19

طراحي مجموعه مسکوني هادي آباد

A20

طراحي ساختمان خدماتي/فني کارخانه سنگ آشنستان

A21

طراحي نمازخانه در پارک ها (پارک ملت_پارک دهخدا)

A22

طراحي پايانه برون شهري محور رشت

A23

ساماندهي محوطه ترمينال غرب

A24

ساماندهي محوطه ترمينال آزادگان

A25

ساختمان تجاري تفريحي جايگاه CNG باهنر و معلم

A26

ساختمان مديريت و نگهباني زمين ورزشي مجتمع ميلاد

A27

سازه پروژه نواب

A28

مطالعه و طراحي موزه خزندگان دهکده طبيعت

A29

مطالعه و طراحي ساختمان تاکسيدرمي دهکده طبيعت

A30

مطالعه و طراحي کارگاه کودک دهکده طبيعت

A31

طراحي نمازخانمه و سرويس بهداشتي دهکده طبيعت

A32

طراحي فاز 2 فرهنگ سراي شهيد رجايي

A33

طراحي ساختمان ادراي شهرداري ناحيه دانش

A34

طراحي ساختمان ادراي شهرداري ناحيه چوبيندر

A35

مطالعه و طراحي شبکه جمع آوري آبهاي سطحي، آب شرب و فاضلاب دهکده طبيعت

A36

بازنگري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي فرهنگسراي نشر امام

A37

مطالعه و طراحي رستوران و آبشار دهکده طبيعت

A38

طراحي پارکينگ امامزاده علي

A39

سر درب ترمينال آزادگان

A40

ساماندهي نمازخانه غسالخانه سابق

A41

طراحي سالن ورزشي در خيابانهاي راه آهن و اصفهان

A42

مطالعه و طراحي کتابخانه مسجد المهدي

A43

مرکز حيوانات ولگرد

A44

طراحي ساختمان ايستگاه مقصد تله سيژ و پارکينگ مجموعه گردشگري زرشک و کامان

A45

طراحي و ساماندهي وضوخانه ترمينال آزادگان قزوين

A46

بازار روز ملاصدرا