کد

عنوان پروژه

F1

روشنايي بلوارانصارالحسين

F2

روشنايي پياده روي کوثر

F3

نورپردازي مسجد محمد رسول الله

F4

ساماندهي، زيباسازي و نورپردازي ميادين شهر قزوين

F5

طراحي روشنايي مسير جاده کامان و زرشک تا ايستگاه مقصد تله سيژ

F6

طرح جامع زيباسازي شهر قزوين

F7

مطاله و طراحي و زيباسازي ميادين امير کبير، حج و شورا

F8

ساماندهي محوطه راه آهن

F9

مکانيابي و طراحي پل گالري در سطح شهر

F10

اصلاح پايه هواپيماي ميدان شهيد بابايي