کد

عنوان پروژه

R1

مطالعات پايه

R2

سير تاريخي سازمان فضايي شهرقزوين از ابتدا تا دوران معاصر

R3

هويت معماري قزوين_بررسي ويژگي هاي معماري قزوين

R4

ضوابط و مقررات ساماندهي

R5

ملاک عمل تبليغات محيطي

R6

پروژه هاي ساماندهي تبليغات محيطي قزوين

R7

ساماندهي باغات سنتي قزوين

R8

مجلات

R9

تهيه طرح توزيع فضايي گروه هاي در آمدي در شهر و تاثير آن در شهر

R10

مطالعه و امکان سنجي مصارف انرژي (آب_برق_گاز)درکليه اماکن شهرداري وسازمان هاي تابعه

R11

شفاف سازي و مديريت مصرف انرژي و انشعابات برق و شهرداري مرکز مناطق 1و2_معاونت هاي شهرسازي_ترافيک_خدمات شهري

R11

شفاف سازي ومديريت مصرف انرژي وانشعابات برق در سازمان هاي ميادين_طراحي_آتش نشاني_تاکسيراني پايانه ها

R12

توزيع بهينه ابزارهاي تبليغات محيطي در سطح شهر

R13

تبليغات محيطي

R14

تبديل پناهگاه به فضاي فرهنگي

R15

مطالعه نحوه جلب مشارکت شهروندان در مديريت پسماند شهري

R16

ضوابط و مقررات تبليغاتي

R17

پارکينگ گاراژ شرق

R18

طراحي گونه بندي بدنه خارجي و اماکن دولتي

R19

پروژه هاي سرمايه گذاري

R20

تدوين برنامه هاي سال 92 سازمان خدمات طراحي

R21

پروژه هاي متفرقه

R22

طرح جامع منطقه نمونه گردشگري کامان و زرشک

R23

ارزيابي آثار اجتماعي و احياي باغستان هاي سنتي قزوين

R24

ارزيابي آثار فرهنگي و اجتماعي شب بازار (خيابان هنر) سپه

R25

گزارش مطالعات امکان سنجي احياي باغات سنتي قزوين

R26

گزارش مطالعات امکان سنجي احداث فرهنگسراي پرديس

R27

گزارش مطالعات امکان سنجي طرح پياده روي نوروزيان

R28

گزارش مباني چارچوبها و ضوابط تهيه پيوست اقتصادي طرح ها و آيين نامه برگزاري جلسات کار گروه اقتصادي

R29

ضوابط نما

R30

مطالعه و توجيه فني و اقتصادي استحصال انرژي از جايگاه دفن پسماند ليا(قزوين)

R31

گزارش مطالعات امکان سنجي طرح احداث گلخانه مرکزي شهر قزوين

R32

اطلس شهر قزوين

R33

ارزيابي اجتماعي بوستان بانوان

R34

انيميشن سراي حاج چروک

R35

نقشه هاي هوايي سال 90 قزوين

R36

طرح بهسازي و ايمن سازي بازار قزوين

R37

طرح مطالعاتي ساماندهي محل استقرار جرثقيل و يدک کش در شهر قزوين