عنوان
تهيه طرح اجرايي براي مجتمع هاي کارگاهي بلوار آيت اله خامنه اي
تهيه طـرح جامع نورپردازي شهر قزوين (پروژه هاي مهم شهري، نشانه ها، ورودي، مکان هاي شاخص و ...)
تهيه نقشه پايه اراضي بوستان باراجين با لايه هاي مختلف اطلاعاتي در محيط GIS
طراحي بوستان خدمت
طراحي بوستان محلي صنوبر در ناحيه دانش
طراحي مجموعه فرهنگي - ورزشي (بوستان ياسمن- شهرک دانش)
طرح تدقيق کاربريها در حريم شهر قزوين با توجه به پهنه بندي هاي مجموعه شهري
مکانيابي و طراحي موزه اسباب بازي هاي قديمي شهر قزوين
تهيه طــرح آرام سازي معابر شهر (دو مورد)
امکان سنجي و تهيه ضوابط و الگوي نماهاي کارگاه هاي ساختماني و حفاري با رويکرد زيباسازي محيط شهري
امکان سنجي و تهيه طرح اجرايي جداره ها و بام هاي سبز در شهر قزوين
تهيه طرح فاز دو ساماندهي و زيباسازي رودخانه بازار
مکان يابي و اجراي زمين ورزشي چمن مصنوعي
مـطالعه و طراحي زيباسازي آنتن هاي BTS
تهيه طرح پياده رو سازي بلوار نخبگان و مطهري
تهيه طرح پياده رو سازي مطهري حد فاصل ميدان جانبازان تا کمربندي شرق ملاصدرا
تهيــــه طرح پياده رو وليعصر (از چهارراه وليعصر تا ميدان مينودر)
تهيه طرح دفع آب هاي سطحي مشعلدار، خيرآباد و ناصرآباد
مناسب سازي محل عبور عابرين پياده (با نگاه خاص به معلولين ، جانبازان و قشر آسيب پذير) (سه محور)
طراحي فضاي سبز و خانه فرهنگ در محله هادي آباد - نواب