دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

مکان يابي و طراحي پارک هيجاني (آدرنالين پارک) در فاز 2 بوستان باراجين

مکان يابي و طراحي پارک هيجاني (آدرنالين پارک) در فاز 2 بوستان باراجين

افزايش درآمدهاي پايدار مجموعه باراجين با توجه به هم گوني يا تناسب اين پارک با توپوگرافي بوستان باراجين

ضرورت و اهداف:

·         افزايش جذابيت هاي بوستان ملي باراجين به منظور جذب بيشتر گردشگر

·         ايجاد حس تعلق و خاطره انگيزي براي مراجعين

·         افزايش درآمدهاي پايدار مجموعه باراجين با توجه به هم گوني يا تناسب اين پارک با توپوگرافي بوستان باراجين

·         افزايش جذب گردشگر به مجموعه ملي باراجين با توجه به ظرفيت فراوان آن

مکــان پروژه :

فاز دو بوستان باراجين

بهـره بـردار :

منطقه گردشگري باراجين

تصاویر مرتبط