دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

مطالعه و تهيه طرح بام قزوين در بوستان باراجين

مطالعه و تهيه طرح بام قزوين در بوستان باراجين

افزايش حس تعلق به شهر و خلق محيطي خاطره انگيز

ضرورت و اهداف:

·         توسعه گردشگري در شهر قزوين

·         به نمايش گذاشتن زيبايي هاي شهر در ارتفاعات

·         افزايش حس تعلق به شهر و خلق محيطي خاطره انگيز

·         افزايش بهره بري اقتصادي بوستان باراجين

·         سامان دهي فضاي موجود در محل پروژه و افزايش امنيت آن

مکــان پروژه :

بوستان ملي باراجين (در مجاورت استخر 6000)

مساحت پروژه :

3000 متر مربع

بهـره بـردار :

منطقه گردشگري باراجين

تصاویر مرتبط