دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

طراحي مسير گردشگري پياده (مبلمان شهري و کف سازي نور پردازي و ...) يک محور

طراحي مسير گردشگري پياده (مبلمان شهري و کف سازي نور پردازي و ...) يک محور

ايجاد مسيري متنوع و متفاوت براي گردشگران و شهروندان

ضرورت و اهداف:

  • ايجاد مسيري متنوع و متفاوت براي گردشگران و شهروندان
  • آشنايي با تاريخ، فرهنگ و بناهاي تاريخي شهر قزوين
  • امکان ايجاد فضايي امن، متنوع براي پياده روي

مکان پروژه :

مسير گردشگري دروازه درب کوشک-امام زاده حسين

طول پروژه :

5/2 کيلومتر

بهـره بـردار :

سازمان نوسازي بهسازي

تصاویر مرتبط