عنوان
مکان يابي بازنگري فاز يک و طراحي فاز دو پارک آموزش ترافيک
مطالعه طرح جامع حريم شهر قزوين
مکان يابي و طراحي رصد خانه در فاز 2 بوستان باراجين
تهيه طرح فاز دو فضاي مشترک
تهيه طرح بازآفريني دروازه هاي از بين رفته شهر قزوين
امکان سنجي و تهيه طرح فضاي شهري در مجاورت مجتمع مسکوني بانک مسکن
مکان يابي و طراحي فضاهاي بازي کودکان در سطح منطقه يک
طراحي فاز يک و دو بوستان حاشيه رودخانه بازار (پارک 14 هکتاري بازار)
تهيه طرح فضاي سبز غرب خيابان اصفهان
تهيه طرح بوستان بانوان در بلوار جمهوري اسلامي
جانمايي و تهيه طرح ايستگاه هاي دوچرخه اشتراکي
باز طراحي فضاي شيب دار غرب پارک ملت و غرفه هاي مقابل پارک ملت با رويکرد سرمايه گذاري
طراحي بوستان مينياتور
مکان يابي و طراحي مخزن ذخيره آب بالاي اتوبان(نجم آباد)
تهيه طرح ساماندهي نهر دليچاي
تهيه فضاسازي تقاطع هاي غير همسطح ( 3 مورد )
بازخوانش و طراحي تابلوهاي هويت بخش محلات و بافت هاي تاريخي شهر قزوين
شناسايي پياده روها در شهرداري منطقه 3
طراحي فضاي سبز در ورودي شهرک ولايت
طراحي بوستان در اراضي شمال سايت اداري نواب(اراضي ميرداماد)
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 21 - 40 از 43 نتیجه