عنوان
مطالعه ارزيابي تمايل به پرداخت ساکنين در بافت فرسوده
مطالعه طرح اسکان کم درآمدها
مطالعه و شناسايي مکتب معماري شهر قزوين
تهيه طرح مطالعاتي و پژوهشي توزيع فضايي گروه هايي درآمدي شهر قزوين
مناسب سازي ميادين سطح شهر
مطالعه و طراحي فضاي شهري رودخانه بازار
تهيه طرح پارک آموزش فرهنگ ترافيک
طراحي مسجد و فضاي سبز مينودر
طراحي زمين هاي بازي در سطح شهر
طراحي المانهاي ورودي شهر
مطالعه و احيا باغات سنتي قزوين
مطالعه و طراحي پارک کودک
طراحي طاق نصرت
مطالعه و طراحي بوستان باراجين
سالن ورزشي آتش نشاني
مطالعه و طراحي فاز دوم بوستان بانوان
مطالعه و طراحي باغ مفاخر
طراحي ضلع شمال و جنوب امامزاده حسين
طراحي و ساخت مجسمه محمد علي رجايي شهيد علي اکبرابوترابي،علامه دهخدا
طرح ساماندهي و تجهيز قله مردمي
طراحي فرهنگسراي هشت بهشت
طراحي خانه فرهنگ راه آهن
پارک محلي راه آهن
طراحي قطعه مشاهير و هنرمندان
طراحي محوطه امامزاده آمنه خاتون
طراحي پاتوق هاي محلات
طراحي مركز نشر آثار امام خميني (ره)
طراحي نمازخانه در محو طه مجموعه ورزشي شهيد بابايي
باز طراحي بوستان شهيد بهشتي
باز طراحي بوستان ملت
طرح گسترش کتابخانه انديشه
طراحي موزه سنگ و ساختمان اداري در محل غسالخانه سابق بهشت فاطمه
طراحي و اجراي آب نماي حروف و موزيکال در ميدان آزادي
طراحي کفسازي گلزار شهدا
طراحي بوستان حاشيه اي کوثر