شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

باز طراحي بوستان ملت

به دليل تخريب فضاهاي داخلي پارک اعم از آبنما، فضاي سبز و ايجاد چشم انداز نامناسب با هدف ايجاد فضاهاي دلنشين اقدام به بازطراحي پارک گرديد.

 

مشخصات پروژه:
پيشنهاداتي در خصوص ورودي هاي بوستان، نمازخانه، فضاي بازي کودکان، پياده روي ضلع شمالي
بوستان، رنگ آميزي مبلمان، فضاي شطرنج و سرويس بهداشتي ارائه شده است.
محدوده پروژه:
خيابان حکم آباد
تاريخ شروع پروژه:
9/5/89
وضعيت پيشرفت پروژه:
پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)
بهره بردار:
سازمان پارک ها

 

تصاویر مرتبط