شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

باز طراحي بوستان شهيد بهشتي

به دليل تخريب فضاهاي داخلي پارک اعم از آبنما، فضاي سبز و ايجاد چشم انداز نامناسب با هدف ايجاد فضاهاي دلنشين اقدام به بازطراحي پارک گرديد.

 

مشخصات پروژه:
در طراحي اين بوستان پس از بازنگري هاي صورت گرفته، طرح جديدي براي اجراي تاسيسات برقي آن تهيه
شده است و همچنين مرمت آبنما و مسير تردد شهروندان و نيز فضاهايي براي مکث و نشستن در نظر گرفته شده است.
محدوده پروژه:
خيابان ولي عصر
تاريخ شروع پروژه:
9/5/89
وضعيت پيشرفت پروژه:
 پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)
 بهره بردار:
سازمان پارک ها

 

تصاویر مرتبط