شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

طراحي پاتوق هاي محلات

احيا محلات: بستري ا ست جهت تبادلات اجتماعي در راستاي احيا مراکز محلات تا سر زندگي و شادابي و امنيت اجتماعي و به تبع آن رشد فرهنگي در آن محلات را احيا نمايد

 

مشخصات پروژه:
در اين محله مساحتي حدود 1100 مترمربع از نظر کف سازي و مبلمان شهري طراحي شده است.
محدوده پروژه:محله شيخ آباد
تاريخ شروع پروژه:تير ماه 1387
وضعيت پيشرفت پروژه:
پروژه به طور کامل انجام گرديده و تحويل دستگاه بهره بردار شده است.(100% پيشرفت فيزيکي)

 

تصاویر مرتبط