دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

طرح ساماندهي و تجهيز قله مردمي

ساماندهي و ايجاد امکانات رفاهي در قله مردمي به عنوان يک فضاي شهري و اجتماعي.

 

مشخصات پروژه: :
در طرح ساماندهي و تجهيز قله، تجهيزاتي همچون: نيمکت، سطل زباله، آلاچيق،
وسايل ورزشي و همچنين اهدي جوايز و محل کاشت نهال بررسي و نهايي شد..
محدوده پروژه: باراجين-قله مردمي
تاريخ شروع پروژه: ارديبهشت 89
وضعيت پيشرفت پروژه:
اعتبار پروژه: به صورت داخلي و با استفاده از کارشناسان
 سازمان انجام گرديده است.
بهره بردار: معاونت حمل و نقل وترافيک شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط