دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

مطالعه و طراحي باغ مفاخر

بررسي، شناسايي، مستند سازي باغ مفخر قزوين از نقطه نظر تاريخي، شهرسازي، منظري، طراحي محتوايي، طراحي معماري، شهري، منظر و باغ

 

مشخصات پروژه:
مساحت پروژه 8 هکتار ميباشد که در آن فضاهاي نمايشگاهي، اجتماعات،
 آموزش و اطلاع رساني، فضاي سبز، رفاهي و تفريحي در نظر گرفته شده است. 
محدوده پروژه: خيابان شهرداري
تاريخ شروع پروژه: 25/5/1389

 

تصاویر مرتبط