شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۶

مطالعه و طراحي بوستان باراجين

هدف : - حفاظت از منابع و ارزشهاي طبيعي و تاريخي بوستان بارجين - توسعه فضاهاي تفرجي برنامه ريزي شده - رعايت عدالت اجتماعي به منظور استفاده همه اقشار جامعه از بوستان باراجين - ايجاد امنيت محيطي در فضاهاي گردشگري حومه شهري قزوين - ايجاد نظام ارتباطي قوي بوستان باراجين با شهر قزوين و تقويت ارتباط شهر و طبيعت - ارتقاء منظر محيطي شمال شهر قزوين - ايجاد درآمد پايداري براي شهرداري قزوين

مشخصات پروژه: :

بوستان ملي باراجين با توجه به فضاي باز و عمومي که در شمال شهر قزوين قرار دارد يکي از ارکان مهم نظام فضايي شهر محسوب شده و فرصت بي نظيري براي تقويت گردشگري  و تفريحي شهروندان قزويني و ساير گردشگران مي باشد. در اين پروژه تا کنون 56 پروژه تعريف و مکان بابي شده که در بر گيرنده پروژه هايي نظير طراحي و احداث کمپينگ ،مجموعه ورزشي،مجموعه همايش ها ، ساخت درياچه،مسير دوچرخه سواري و پياده روي و ..... ميباشد.

 محدوده پروژه: شهر قزوين

تاريخ شروع پروژه:  8/8/85

وضعيت پيشرفت پروژه:

در حال بررسي و اصلاح در کار گروه تخصصي و منتخب مسکن و شهرسازي  مي باشد.

بهره بردار: شهرداري قزوين

 

تصاویر مرتبط