2/1/2014

مطالعات و طراحي فرهنگسراي مينودر

تلاش براي ارتقاء و اعتلاي فرهنگ عمومي شهروندان

مکان پروژه:پشت بازارچه مينودر

مساحت پروژه:    4.000مترمربع

گزيده اهداف ، مشخصات وبرنامه فيزيکي پروژه:

تلاش براي ارتقاء و اعتلاي فرهنگ عمومي شهروندان

ارائه خدمات آموزش عمومي به شهروندان

ايجاد زمينه‌هاي رشد و شکوفايي استعداد مخاطبين خصوصاً جوانان و نوجوانان

ايجاد انگيزه و فضاي مناسب براي ورود مخاطبين به اجتماع و عرصه خوداشتغالي

افزايش روحيه نشاط و اميد در بين مخاطبين

دستگاه بهره بردار: سازمان فرهنگي – ورزشي

related images