6/13/2015

تهيه طـرح جامع نورپردازي شهر قزوين (پروژه هاي مهم شهري، نشانه ها، ورودي، مکان هاي شاخص و ...)

تهيه طـرح جامع نورپردازي شهر قزوين (پروژه هاي مهم شهري، نشانه ها، ورودي، مکان هاي شاخص و ...)

? افزايش ايمني و امنيت؛ استفاده صحيح محيط از منابع؛ استفاده صحيح انرژي؛ جذابيت توريستي، کاري و فعاليت‌هاي شبانه.

هــدف:

  • افزايش ايمني و امنيت؛ استفاده صحيح محيط از منابع؛ استفاده صحيح انرژي؛ جذابيت توريستي، کاري و فعاليت‌هاي شبانه.
  • کاربرد نورپردازي در منظره سازي، ايستگاه ها، ورودي ها، حاشيه ها، ويترين مغازه ها، اجزاي معماري (قرنيزها، ستون ها، گذرهاي سرپوشيده و...)، علائم، نقاط مرکزي (مجسمه ها، فواره ها،پل ها و..)  و ابزار کاهش ترافيک است.
  • (نمونه هاي مشابه:  طرح جامع نورپردازي شهرهاي اصفهان، شيراز، تهران)

مکــان پــروژه:

شهر قزوين

 مســاحت پروژه:

-

بـهــره بــردار:

سازمان زيباسازي

related images