محبوبترین ها

 • تهيه طرح «مطالعه و طراحی سردر ورودی آرامستان بهشت فاطمه» برای اجرا

 • پروژه مطالعات توانمند سازی اقتصادی سیستم حمل و نقل عمومی شهر قزوین به پایان رسید

 • طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های مناطق منفصل شهری مشعلدار و ناصرآباد به پایان رسید

 • تهیه طرح مناسب سازی خانه فرهنگ چوبیندر با رویکرد رفع نیازهای افراد کم توان جسمی و حرکتی به اتمام رسید

 • بازطراحی پروژه بوستان ورزشی شقایق 2 به اتمام رسید

 • باز طراحی پروژه ساختمان اداری بوستان ملی باراجین به اتمام رسید

 • بازطراحی پروژه بوستان سرتک به پایان رسید

 • طرح فضای شهری ضلع شمال غربی مجتمع مسکونی بانک مسکن به پایان رسید

 • طرح نمازخانه در بوستان ملت به اتمام رسید

 • پایان مطالعه و تهیه طرح ساماندهی فضاهای رهاشده منطقه 3 قزوین

 • طراحی سوله ورزشی شرق بلوار شهید باهنر (شهرک عارف) به پایان رسید

 • طراحی بوستان محلی در محدوده شهرک عارف در دست تهیه است

 • طراحی فضای سبز و بازیگاه کودک در شهرک ناصرآباد به اتمام رسید

 • طراحی پل اتصال میدان میوه و تره¬بار به میدان خشکبار به اتمام رسید

 • طرح زیباسازی مخازن زباله برای بافت تاریخی تهیه شد

 • پروژه مطالعاتی بررسی چگونگی ارتقای مشارکت شهروندان در اجرای تفکیک پسماند به پایان رسید

 • طراحی سوله ورزشی جنب پارک گلسار در مینودر در دست انجام است

 • مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و طرح بهسازی انهار مشعلدار و ناصرآباد در دست تهیه است

 • طرح بهسازی دریچه جمع آوری آ ب های سطحی شهر قزوین در دست تهیه است

 • پروژه نگارخانه مینودر در دست تهیه است