یکشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

طراحی المان یادبود برای 20 شهید در خارج از گلزار شهدا

طراحی المان یادبود برای 20 شهید در خارج از گلزار شهدا

طرح پروژه المان یادبود برای 20 شهید در خارج از گلزار شهدا با ضرورت حفظ خاطره و پاسداشت شهدا، هویت بخشی به موقعیت قرارگیری مزار این 20 شهید و غنای حسی شهروندان در دست تهیه است.

ویژگی های مهم این پروژه می توان به ارزش های دفاع مقدس ،توجه به هویت ملی و پتانسیل های فرهنگی و تاریخی و نشانه های معماری ایرانی- اسلامی اشاره کرد .تاثیرات اساسی اجرای این پروژه عبارتند از: یادآوری خاطرات حماسه و غرور ملت ایران، انتقال و گسترش فرهنگ دفاع مقدس، اتصال خاطره فرهنگی و شناسایی و تاثیر عوامل هویت بخش در سطح شهر می باشد.

تصاویر مرتبط