دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

طرح اصلاح هندسی بلوار حکیم حدفاصل تقاطع چهارصد دستگاه و بلوار شهید مطهری

طرح اصلاح هندسی بلوار حکیم حدفاصل تقاطع چهارصد دستگاه و بلوار شهید مطهری

طرح پروژه مطالعه، ساماندهی و اصلاح هندسی بلوار حکیم حدفاصل تقاطع چهارصد دستگاه و بلوار شهید مطهری در جهت افزایش ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور و کاهش آشفتگی ترافیکی در دست تهیه است.

 ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به بررسی کامل طرح های فرا دست ، ارائه طرح ساماندهی با حداقل دخل و تصرف در وضع موجود و حداقل نمودن هزینه ساماندهی اشاره کرد.تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : افزایش ایمنی عبور و مرور ، نظم بخشی به رفتار ترافیکی در محدوده طرح ، کاهش آمار تصادفات و افزایش مطلوبیت و زیست پذیری محدوده می باشد .

تصاویر مرتبط