دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

بوستان نواب با رويكرد ارج نهادن به مقام آتش‌نشان

بوستان نواب با رويكرد ارج نهادن به مقام آتش‌نشان

بوستان نواب با رويكرد ارج نهادن به مقام آتش‌نشان بازطراحي شد.

این سازمان به نمایندگی از شهرداری قزوین به عنوان یکی از پیشروان ارج نهادن به مقام آتش نشان، گامی موثر برداشته و شهروندان را بیش از پیش با پیشه بشردوستانه آتش نشانی آشنا کرده است.

 آتش‌نشانی در زمره مشاغلی است که با تاثیر عمده ای که در نجات، حفظ و بقای جامعه دارد کمتر مورد توجه سایرین قرار گرفته است و داوطلب شدن برای ورود به عمق خطر به جهت نجات جان دیگری با سرمایه های یک سرزمین ایثارگری حیرت انگیزی است که از یک سو شایسته توجه، قدردانی و گرامیداشت و از طرف دیگر نیازمند آموزش و آگاهی های عمومی در جهت همکاری با این ایثارگران است.

 در این راستا در برنامه ریزی های صورت گرفته، باز طراحی پارک نواب که در مجاورت ایستگاه آتش نشانی نیز قرار دارد، با رویکرد آتش نشان در دستور کار قرار گرفته است.چنین طرحی شامل تعدادی المان با مفهوم ایثار آتش نشانان غیور و نیز بازی‌هایی می‌باشد که علاوه بر سرگرمی آگاهی و توانایی اقشار جامعه و به ویژه کودکان را در مواجهه با خطر افزایش دهد، این شغل ارزشمند را در جهت ترویج آن بیشتر معرفی کند و لزوم همکاری های فوری با آتش‌نشانان را یادآور شود.

 تحقق چنین پروژه‌ای هم در ابتدا به عنوان فعالیتی در راستای ارتقا کیفیت های شهری و هم در آینده که موجب شود این شغل بیش از امروز شناخته و ارج نهاده شود و نیز ترویج ایثار گردد، دستاورد بزرگی است که شهرداری بدان خواهد بالید

تصاویر مرتبط