شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طراحی کدهای ارتفاعی کلیه معابر اصلی و فرعی در محدوده منطقه یک

طراحی کدهای ارتفاعی کلیه معابر اصلی و فرعی در محدوده منطقه یک

با توجه به نظم بخشیدن نحوه جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی و ساماندهی آن در بافت قدیم طرح کدهای ارتفاعی کلیه معابر اصلی و فرعی در محدوده منطقه یک شهر قزوین در دست تهیه است .

از ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به برقراری نظم و انسجام در عمران شهری و ساخت و سازها و تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی ، بهبود و ساماندهی نحوه جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی ، تجهیز طرح های دو بعدی مانند جامع و تفصیلی به پروژه‌های سه بعدی در مقایس متناسب با نیازهای واحدهای فنی مدیریت شهری اشاره کرد.

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : نظم بخشیدن به نحوه جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی و ساماندهی آن در بافت قدیم شهر ، بهره برداری خارج کردن تعدادی از چاههای جاذب آبهای سطحی ، تعیین همزمان «بر و کف» هر ملک در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تسهیل دستیابی به منظر شهری با کمترین آشفتگی بصری می باشد .  

تصاویر مرتبط