شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح مکانيابي و طراحي کريدور-فضاي- خوشنويسي قزوين

طرح مکانيابي و طراحي کريدور-فضاي- خوشنويسي قزوين

با توجه به ايجاد فرهنگ سازي اجتماعي و تلاش براي تغيير هدفدار، طرح پروژه مکان يابي و طراحي کريدور(فضاي) خوشنويسي در دست تهيه است.

 از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به خلق محيط شهري زيبا و جذاب، فرهنگ سازي اجتماعي و تلاش براي ايجاد يک تغيير هدفدار در توان فرهنگي – هنري جامعه اشاره کرد.

تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از معرفي هنر خوشنويسي ايران و قزوين و مشاهير آن، تقويت برند قزوين به عنوان پايتخت خوشنويسي ايران و جذب گردشگر و رونق گردشگري مي‌باشد.

تصاویر مرتبط