شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح مسیر دسترسی ناحیه منفصل شهری مشعلدار به جاده قزوین- بوئین زهرا

طرح مسیر دسترسی ناحیه منفصل شهری مشعلدار به جاده قزوین- بوئین زهرا

در جهت افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات در مجاروت بافت مسکونی این ناحیه شهری، طرح مسیر دسترسی ناحیه منفصل شهری مشعلدار به جاده قزوین- بوئین زهرا تهیه شده و آماده اجرا است.

از ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به بررسی کامل طرح‌های فراداست و برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ،  رعایت دقیق آیین نامه ها و ضوابط طراحی کندرو و مسیر دسترسی و کسب اطلاع کامل از تأسیسات شهری و تهیه طرح متناسب با موقعیت تأسیسات اساسی و تحلیل تصادفات رخ داده در محل پروژه و ارائه گزینه‌های طراحی با در نظر داشتن الگوهای حرکتی خطرسازی در محدوده پروژه اشاره کرد .

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : افزایش ایمنی تردد محور قزوین بوئین زهرا در مجاورت ناحیه منفصل شهری مشعلدار و بافت حاشیه جاده ، نظم بخشی به حرکت‌های سواره رو هنگام ورود به نواحی یاد شده و خروج از آن ، کاهش آمار تصادفات و افزایش مطلوبیت و زیست پذیری محیط حاشیه جاده می باشد .

تصاویر مرتبط