شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طراحی ساختمان سرای محله واقع در شیخ آباد

طراحی ساختمان سرای محله واقع در شیخ آباد

طرح پروژه مطالعه و طراحی ساختمان سرای محله واقع در شیخ آبادبا ضرورت ارتقاء کیفیت زندگی شهری، یکپارچگی مدیریت شهری، ایجاد هویت در محله ها و مشارکت شهروندان در امور فرهنگی و اجتماعی در دست تهیه است.

از ویژگی های مهم این پروژه می توان به مردم واری و دعوت کنندگی طرح، توجه به تعامل نزدیک شهروندان با مسئولین وشکل گیری و استمرار صحیح  فعالیت ها اشاره کرد.

در طراحی این پروژه اهدافی شامل: توجه به ابعاد اجتماعی و تقویت همبستگی آن در اقشار مختلف ، تأمین عدالت و رضایت اجتماعی درحوزه عمومی و مردمی شدن حمایت‌های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی ، آموزش شهروندان برای تغییر رفتار در سطح شهر ، آموزش به ساختارهای مدیریتی محله اعم از شورایاری‌ها ، اعضای هیات امنا محله، مدیران و بازرسان جدید محله، ، اعضای کانون‌های سرای محله و کارگروه‌های تخصصی ، افزايش سرانه اماكن فرهنگی و ترغيب شهروندان به بهره برداري از اماكن موجود مد نظر بوده است .

 بطور کلی هدف از طراحی و اجرای سرای محله در محل مذکور مشارکت شهروندان در امور مربوط به‌خودشان و در نهایت واگذاری تصمیم‌گیری‌های محله به‌خود آنهاست.

تصاویر مرتبط