شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

پروژه طرح ساماندهی خیابان محمدیه

پروژه طرح ساماندهی خیابان محمدیه

با توجه به مشکلات کدهای ارتفاعی و دفع آبهای سطحی در محلات قدیمی شهر ، پروژه طرح ساماندهی خیابان محمدیه به عنوان یک پروژه کاربردی و ضروری در سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در حال تهیه است .

از ویژگی های مهم این پروژه می‌توان به تهیه طرح دفع آبهای سطحی معبر و حل مشکلات موجود در این زمینه ، تعیین ضوابط بر و کف احداث ساختمان ها  و پیشنهاد مقاطع طولی و عرضی مناسب  و طراحی فضاهای شهری کوچک موجود در خیابان محمدیه اشاره کرد.

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : حل مشکلات ناشی از وجود چاه های جذبی و تجمع آبهای سطحی در این معبر ، تسهیل صدور پروانه های ساختمانی در این محدوده و ساماندهی خط آسمان و کف در جداره ها و ارتقاء کیفیت بصری و عملکردی معبر و فضاهای شهری واقع در آن می باشد .

تصاویر مرتبط