شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

باز طراحي ورودي‌ بوستان‌هاي شهر قزوين براي استفاده معلولين

باز طراحي ورودي‌ بوستان‌هاي شهر قزوين براي استفاده معلولين

با توجه به حضور اجتماعي معلولين و آسيب‌مندان و براي بالا بردن سلامت اجتماعي و رشد فرهنگ شهروندي پروژه بازطراحي محورهاي تردد و ورودي‌ بوستان‌ها براي استفاده معلولين تهيه شده و آماده اجراست.

از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به بررسي کامل و دقيق ضوابط و استانداردهاي مربوط به عبور و مرور معلولين، بررسي همه بوستان‌هاي شهر از ديدگاه امکان تردد معلولين و آسيب مندان، حفظ فضاي سبز موجود، عدم تخريب درختان و فضاي سبز براي بهسازي معابر اشاره کرد.

تأثيرات اساسي اجراي اين پروژه بر شهر قزوين عبارتند از افزايش امکان حضور اجتماعي معلولين و آسيب مندان، حرکت در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ارتقاي سلامت اجتماعي و رشد فرهنگ شهروندي است.

با اجراي اين طرح هيچ يک از معلولين و آسيب مندان براي ورود و بهره برداري از بوستانهاي شهر با مشکل مواجه نخواهند شد.

تصاویر مرتبط