شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

مطالعه وطراحی ساختمان مرکز ناحیه آزادگان

مطالعه وطراحی ساختمان مرکز ناحیه آزادگان

طرح پروژه مطالعه و طراحی ساختمان مرکز ناحیه آزادگان در بوستان یاس با ضرورت اطلاع رسانی و خدمت رسانی به عموم مردم و تسهیل امور اداری شهروندان در سازمان خدمات طراحی در دست تهیه است.

از ویژگی های مهم این پروژه می توان به مردم واری و دعوت کنندگی طرح، توجه به تعامل نزدیک شهروندان با مسئولین شهری و شکل گیری و استمرار صحیح  فعالیت ها و روند اداری اشاره کرد.

تاثیرات اساسی اجرای این پروژه عبارتند از: ایجاد رکن اجرایی در سطح ناحیه،بهبود خدمات رسانی به مردم، افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهری و همچنین افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین مردم ناحیه و شهرداری می باشد.

تصاویر مرتبط