شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

مطالعه و باز طراحی ساختمان مرکز ناحیه در مینودر

مطالعه و باز طراحی ساختمان مرکز ناحیه در مینودر

با توجه به عدم تشخص ساختمان شهرداری ، پروژه باز طراحی ساختمان مرکز ناحیه در مینودر و منظر سازی و طراحی اطراف آن در دست تهیه قرار گرفت .

از ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به برخورداری طرح از مفاهیمی نظیر مردم واری و دعوت کنندگی ، تشخص ، ماندگاری و هویت ساختمان شهرداری اشاره کرد.تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : تسهیل در امور اداری مراجعین ناحیه و در دسترس بودن امکانات اداری شهرداری برای مردم در ناحیه می باشد .

تصاویر مرتبط