شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

المان میدان شهدای چوبیندر

المان میدان شهدای چوبیندر

میدان ورودی ناحیه منفصل شهری چوبیندر، "شهدا" نامگذاری شده و برای طراحی المان و نماد مناسب این میدان، بر روی مفهوم "شهادت" و سمبل های آن، تأکید شده است.

ناحیه چوبیندر، در جریان جنگ تحمیلی، تعداد 32 شهید به میهن اسلامی هدیه داده است که تعدادی از آن ها از جمله دکتر محمود رفیعی چهره شاخص ملی به شمار می روند.در طراحی المان این میدان، از لاله سرخ که یکی از سمبل های شهادت در ادبیات حماسی ایران، محسوب می شود استفاده شده است.

در طراحی المان میدان شهدای چوبیندر، از گل لاله چهارپر، به عنوان نماد شهید، استفاده شده و با انتزاع طرح لاله و همچنین سبک کردن حجم، طرح به یک المان سه وجهی پوسته ای، منتهی شده است.

 این المان، دارای پوسته های شفافی است که امکان دید به پشت پوسته ها را فراهم می کند و به این ترتیب، حجم سنگین و صلبی را مقابل دید عابران قرار نخواهد داد. فرم طراحی شده با نقوش ایرانی- اسلامی (گره چینی) و ترکیب شکل های هندسی منظم با یکدیگر ، تکمیل و با آیه 169 سوره مبارکه آل عمران، مزین شده است.

در محوطه سازی میدان نیز از نقوش هندسی استفاده شده تا طرح المان با زمینه آن همخوانی داشته باشد، همچنین مصالح در نظر گرفته شده برای این المان، فولاد و در محوطه سازی، سنگ پیشنهاد شده است.

تصاویر مرتبط