شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح جانمایی و طراحی دو نمازخانه در بوستان ملی باراجین

طرح جانمایی و طراحی دو نمازخانه در بوستان ملی باراجین

در راستای اشاعه فرهنگ اقامه نماز و ارائه خدمات بهتر به گردشگران بوستان ملی باراجین طرح جانمایی و طراحی دو نمازخانه در سطح بوستان، در دست تهیه است.

از ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به جانمایی بهینه در سطح بوستان و افزایش سطح دسترسی به نمازخانه ها ، ارائه طرح‌های همخوان و منطبق با طبیعت و محیط اطراف در راستای تحقق معماری پایدار و استفاده از مصالح بوم‌آورد در طراحی اشاره کرد.

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : اشاعه فرهنگ اقامه نماز ، افزایش سطح مطلوبیت گردشگری بوستان ملی باراجین و نیل به معماری پایدار می باشد.

تصاویر مرتبط