شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

تهیه طرح اجرایی نمایشگاه های خیابانی مناسبتی - موضوعی

تهیه طرح اجرایی نمایشگاه های خیابانی مناسبتی - موضوعی

با توجه ظرفیت های بالای شهر قزوین در عرصه های مختلف هنری طرح مکان یابی و تهیه طرح اجرایی نمایشگاه های خیابانی مناسبتی - موضوعی در سطح شهر تهیه گردید.

از ویژگی های مهم این پروژه می‌توان به جانمایی بر اساس امکان حضورپياده در مکان مثل امنيت، آسايش و توجه به تمام اقشار،  توجه به امکانات فیزیکی منطقه شامل عرض راه،کیفیت و... و همچنین توجه به کاربری های عمده پیرامون محدوده  و تاثیرات متقابل این عناصر بر هم اشاره کرد ، طراحی فضاهای نمایشگاه نیز تاکید بر طراحی همخوان و هماهنگ طرح با محیط و کمترین آسیب پذیری در مقابل رفتارهای ناهنجار اجتماعی مورد تاکید بوده است  و تهیه طرح  مجزا و کامل در سه نقطه شامل: پارک هشت بهشت، پارک ملت و نرده های ساختمان آموزشکده فنی در خیابان شهیدبابایی می باشد .

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : ایجاد بسترهای مناسب جهت انجام و ارائه کالاهای فرهنگی ـ هنری و سهولت در نمایش مفاهیم خاص به شهروندان دمیدن روح هنر و فرهنگ به کالبد شهر و ایجاد فضایی پویا و با نشاط در معابر و فضاهای شهری ، ارتقاء سطح فرهنگ و سواد بصری عامه مردم ، افزایش سرزندگی و حضورپذیری فضاهای شهری و امکان اطلاع رسانی در خصوص مناسبت‏های ملی و مذهبی می باشد .

تصاویر مرتبط