شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح مناسب سازي مسير حركتي نابينايان در مركز معلولين توانا

طرح مناسب سازي مسير حركتي نابينايان در مركز معلولين توانا

با توجه به ضرورت پاسخگویی به نیازهای تردد نابینایان ، پروژه مناسب سازي مسير حركتي نابينايان در مركز معلولين توانادر سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در دست تهیه است.

از ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به جهت یابی و تشخیص موقعیت از طریق به کارگیری قابلیت دید بالا و ایجاد علائم لمسی در جاهای مناسب  مي باشد كه باعث مي شود افراد نابینا و کم بینا به هنگام حرکت در پیاده‌رو، فعالانه به دنبال اطلاعات لمسی زیر پای خود، به ویژه تضادهای فاحش و قابل تشخیص در سطح سنگ فرش بوده و از آنها استفاده می‌کنند، اشاره کرد.

تأثیرات اساسی اجرای پروژه بر شهر قزوین عبارتند از : پاسخگويی به نیازهای شهری نابينايان ، حفظ امنیت در تردد نابینایان در سطح شهر و خصوصا در مراكز معلولين از جمله مركز معلولين توانا و تسهیل‌سازی امکانات جامعه برای استفاده افراد کم بینا و نابینا در حضور هر چه بیشتر آنان در سطح و خصوصا در مراكز معلولين می باشد .

تصاویر مرتبط