پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

حافظی:

پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه و منفصل شهری قزوین در نقاط بحرانی و سیل خیز به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه و منفصل شهری قزوین در نقاط بحرانی و سیل خیز توسط سازمان خدمات طراحی و به درخواست سازمان مدیریت پسماند و شهرداری مناطق سه گانه شهر قزوین به پایان رسید.


حافظی گفت: هدف از ین پروژه، انجام مطالعه و تهيه طرح اجرايي (فاز يك و دو) شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی به نقاط تخلیه (زهکش اصلی) در نقاط بحرانی و حادثه خیز  واقع در محدوده خدماتی مناطق سه گانه و نواحی منفصل شهر قزوین همراه با برآورد هزینه اجرایی بوده است.


وی ادامه داد: پس از تهیه "طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر قزوین" در سال 94، هر ساله سازمان خدمات طراحی بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته از سازمان مدیریت پسماند به عنوان متولی ساماندهی رواناب سطحی  شهر قزوین و همچنین مدیریت مناطق سه گانه شهرداری، فهرستی از نقاط بحرانی و سیل خیز شهر قزوین تهیه کرده و تهیه طرح فاز دو و اجرایی ساماندهی رواناب سطحی این نقاط حادثه خیز را در دستور کار خود قرار می دهد که در این پروژه ها  استفاده از نتایج مطالعات قبلی و اسناد بالادستی از جمله طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر قزوین، محاسبات و طراحی هیدرولیک مجاری با دوره بازگشت 5 ساله برای کانال های درجه 3و4 و ده ساله برای مجاری اصلی درجه 1و 2 صورت می گیرد.


حافظی ادامه داد: بر همین اساس در سال 99 نیز مطالعه و طراحی محورهای مور نیاز در قالب این پروژه  به شرح زیر در دستور کار سازمان قرار گرفت: ساماندهی و تهیه طرح اجرایی انتقال و تخلیه رواناب سطحی خروجی های شهرک هفت سنگان (بلوار ضلع شرقی ، بلوار اصلی میانی و بلوار محصص ) به طول تقریبی 2050 متر (منطقه 1)، یکی از مشکلات جمع آوری رواناب سطحی شهرک هفت سنگان، نقاط خروجی و تخلیه آن به زهکش های طبیعی مسیل های موجود در منطقه است که هر ساله در بارندگی های شدید مشکلاتی را در سیلاب های ناگهانی درخصوص آبگرفتگی و تخریب ایجاد می نماید که با تهیه طرح های جدید ساخت کانال های خروجی به مسیل های موجود از جمله رودخانه یالیان دیگر شاهد آبگرفتگی و حادثه در محدوده هفت سنگان همچون سنوات قبل نخواهیم بود.


این مسئول افزود: از دیگر مطالعات و طراحی محورها، ساماندهی و تهیه طرح اجرایی کانال بتنی زهکش و جمع کننده اصلی در ضلع شرقی ناحیه چوبیندر به طول تقریبی 180 متر ( (منطقه 1)، با توجه به پیگیری اهالی منطقه منفصل شهری چوبیندر و درخواست شهرداری منطقه یک مبنی بر ساماندهی کانال جمع آوری رواناب سطحی جنب راه آهن، به منظور جلوگیری از مشکلات زیست محیطی و لزوم حفظ بهداشت و پاکیزگی محل مورد نظر، طرح اجرایی ساخت کانال بتنی سرپوشیده که بایستی جایگزین نهر خاکی موجود گردد ارائه شد.


مدیر عامل سازمان خدمات طراحی گفت: یکی دیگر از این مطالعات، تهیه طرح اجرایی بهسازی و اصلاح کانال انتقال آب خروجی خیابان ابوریحان – پیروزی –مهر و لاله به بلوار شهید مطهری به طول تقریبی 750 متر ( (منطقه 3)، از مشکلات این محور واقع در منطقه مسکونی جانبازان، آبگرفتگی در زمان بارندگی های شدید و سیلاب جاری در سطح معابر اصلی و فرعی بوده که شبکه جمع آوری موجود به دلیل نواقص، کشش و ظرفیت لازم را برای جمع آوری و انتقال آن به زهکش خروجی کانال اصلی بلوار شهید مطهری را ندارد. با تهیه طرح حاضر کانال های موجود دارای نواقص شناسایی و جمع آوری شده و کانال های جدید جایگزین آن می شود.


حافظی در ادامه بیان کرد: تهیه طرح اجرایی بهسازی و اصلاح کانال انتقال آب بلوار کشاورز  به طول تقریبی 550 متر (منطقه 2)،در محدوده بلوار کشاورز حدفاصل بلوار ارتباطات و بلوار شهید بهشتی بدلیل نواقص موجود در شبکه جمع آوری آبهای سطحی، کانال های این محور فقدان ظرفیت لازم برای تخلیه رواناب حاصل از بارندگی های شدید بوده که بر این اساس طرح اجرایی اصلاحی کانال های بتنی همراه با لوله گذاری تهیه شد که جایگزین شبکه فرسوده موجود خواهد شد.


پایان پیام

 

تصاویر مرتبط