یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

حافظی:

پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین به سفارش معاونت شهرسازی و معماری تهیه شد، در این پروژه برای تهیه طرح های جامع شهری و مطالعه شهر باید از کلیه اسناد و مدارک، نقشه ها و بخصوص عکس های هوایی استفاده کرد. زیرا عکس های هوایی تصویر کاملی از تمام عوارض ظاهری شهر را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: از خصوصیات عکس هوایی بویژه در مقیاس بزرگ، آن است که بافت شهر را می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین با مطالعه عکس هوایی قدیمی تر می توان نحوه گسترش و تحول تدریجی شهر را مورد بررسی قرار داد و یا به عبارت دیگر از گذشته شهرها اطلاعات دقیقی به دست آورد.

برای مثال هسته اصلی و اولیه شهر، توسعه شهر و شبکه های ارتباطی قدیمی را می توان از روی عکس های هوایی مشخص کرد. هسته اولیه شهر را از روی عدم تجانس ساختمان ها و بافت قسمت های مختلف آن می توان شناخت، همچنین مراحل مختلف توسعه شهر را می توان با توجه به سبک ساختمان ها مشاهده کرد.


وی ادامه داد: با مطالعه عکس های هوایی می توان جاذبه ای در توسعه شهر از جمله نقش رودخانه ها و وضع آبهای جاری و همچنین جنس خاک و تشکیلات زمین شناسی و ناهمواری های طبیعی را مورد بررسی قرار داد. حال پس از بررسی روابط محیط طبیعی و مسکونی می توان نحوه تکامل شهر را که به طرق مختلف (مانند گسترش خطی در اطراف جاده ها، گسترش پراکنده و گسترش یکنواخت) انجام می گیرد، مورد بررسی قرار داد.


این مسئول گفت: با مقایسه عکس های هوایی که در زمان های مختلف گرفته شده است می توان نتیجه گرفت که چگونه و طی چه مراحلی ازدیاد جمعیت موجب انفجار شهر و گسترش آن خواهد شد . همچنین امروزه بررسی و مطالعه عکس های هوایی بخصوص عکس های هوایی قدیمی می تواند کاربرد بسیاری در دعاوی حقوقی و مالکیتی اراضی داشته باشد. با همین دیدگاه سازمان خدمات طراحی امسال انجام پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین را به سفارش معاونت شهرسازی و معماری در دستور کار خود قرار داده است.


حافظی افزود: در این پروژه ابتدا اسکن عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین از سازمان نقشه برداری کشور خریداری خواهد شد. در مرحله بعد توجیه داخلی و خارجی عکس ها و انجام عملیات نقشه برداری زمینی برای اندازه گیری نقاط کنترل عکسی انجام می شود. در ادامه پس از  تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین، عکس های ارتوفتو از این مدل ارتفاعی به دست خواهد آمد. منظور از عکس ارتوفتو عکسی است که خطای جابجایی ارتفاعی در آن حذف شده است.

 

در نهایت نیز با موزاییک کردن عکس های ارتوفتو نمای کلی از شهر قزوین در سال 1373 بدست خواهد آمد که منظور از اصطلاح «موزاییک عکسی»، چیدن عکس‌های هوایی در کنار یکدیگر با در نظر گرفتن همپوشانی طولی و عرضی آن‌ها است.


حافظی بیان کرد: پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1335 شهر قزوین نیز در سال 1399 توسط این سازمان انجام و به پایان رسید و هم اکنون در حال بهره برداری است.
پایام پیام

 

تصاویر مرتبط