چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

حافظی:

تهیه طرح اجرایی احداث میدانچه و ساماندهی ترافیکی معبر اصلی ناحیه شهری مشعلدار به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: به دلیل لزوم ساماندهی معبر اصلی ناحیه شهری مشعلدار در امتداد کانال آب موجود و افزایش میزان ایمنی و دسترسی معبر، طرح احداث میدانچه ترافیکی جهت فراهم نمودن حرکات گردشی و تبادل ترافیک بین دو سمت کانال آب موجود در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: با توجه به اینکه احداث میدانچه مستلزم دالگذاری روی بخشی از کانال بود، تأییدیه های لازم از شرکت آب منطقه ای قزوین اخذ شد.

وی افزود:با احداث این میدانچه ارتباط قسمت شمال و جنوب ناحیه مشعلدار که در حال حاضر به دلیل وجود کانال منقطع است، برقرار شده و دسترسی بین این دو بخش به میزان قابل توجهی تسهیل می شود و علاوه بر آن با وجود این تسهیلات تمایل رانندگان به تخلف به شدت کاهش و ایمنی معبر افزایش خواهد یافت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط