پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

حافظی:

مطالعه و تهیه طرح خانه تاریخی مظاهری آغاز شد

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت:به درخواست سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین، مطالعه و تهیه طرح خانه تاریخی مظاهری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: این بنا که در مجاورت خانه شهید ابوترابی در خیابان شهدای قزوین واقع شده است دارای 650 متر مربع مساحت و حیاط مرکزی و بنای تاریخی است. مرمت و احیای این خانه با بهره گیری از کاربری مناسب می تواند در مسیر ارتقاء هویت شهری قزوین مؤثر باشد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط